For å hjelpe dere og oss har vi laget denne siden.
Dette i håp om at vi har gjort det lettere for dere å registrere dere hos oss.
Vi mangler også informasjon om nye og gamle eiere hvor vi ikke har tilstrekkelig adresser til hverken brevpost eller epost.
Det vil være felter som må fylles inn: (obligatorisk)

Epost er satt til ikke obligatorisk siden noen av dere kanskje ikke har epost adresse.

Men ikke mindre viktig for oss av den grunn!

For de av dere som har solgt eller ikke har tilknytning til vårt område lenger:

Fyll inn i hytte adresse feltet den dere hadde eller “Har ingen adresse” .

Hva vedtektene sier om hvem som har rett til medlemskap.

§ 3. Medlemskap 

Alle hytteeiere som har kjøpt, vil kjøpe eller bygsler grunn innenfor område omtalt i § 2, har rett til medlemskap. 
Det henstilles til alle hytteeiere å være medlem i vellet. Medlemskapet omfatter også ektefelle og familiemedlemmer. Institusjoner, personalforeninger og lignende betraktes på lik linje med de ovennevnte som hytteeiere, og deres medlemmer kan være kollektivt innmeldt i vellet med en stemme. 
Hytteeiere som har festekontrakter på Svein Adolf Lindviks eiendom, gnr. 17, bnr. 7, har plikt til medlemskap i vellet som følge av at Tryvang Velforening ble opptatt i Vinjeveien Vel fra og med årsmøtet 1983. Lindviks eiendom ble 1. mars 2017 overtatt av Cato Haugen, Trysil. Rettigheter og plikter mellom bortfester og fester består. Det betyr at dersom Vinjeveien Vel blir besluttet oppløst, er festerne på tidligere Lindviks eiendom pliktige til å etablere sin egen velforening med de regler som etter kontraktene gjelder for denne. 

Utnevning av æresmedlemmer skal godkjennes av årsmøtet etter nominasjon fra styret eller enkeltmedlemmer. 
Eventuell utmelding av vellet skal skje skriftlig. Medlemmer, som etter purring ikke betaler kontingenten, skal strykes som medlemmer. 

Her kan du legge inn dine opplysninger.

  • Oppgi om du eier eller fester. (obligatorisk)

  • Oppgi om du vil melde inn/ut i Vellet.

  • Ønsker du å motta brev eller epost.

  Hvis du trenger å gi oss en beskjed.
  Bruk meldingsboksen.


  Mange takk for hjelpen!