Velkommen

til

Vinjeveien vel’s nye side for medlems service og info.

Vinjeveien Vel er en vel-forening som omfatter hytter/ hytteeiere langs Vinjeveien.

Området strekker seg fra Trønnes gammelseter og opp til Trytjern, i tillegg til områdene Geiteryggen og Tryvang. 
Vellet  arbeider for å utvikle og gjøre område mer attraktivt for hyttebrukerene.